Vuosien mittaan minulle on kehittynyt tietty tapa työskennellä, kun kehitän asiakkaalle uutta tuotetta. Onnistuessaan kehitysprosessi voi tuottaa keksinnön, jonka avulla asiakkaan liiketoiminta nousee uudelle tasolle. Hyvä keksintö ja kehitysprosessin tuottamat oivallukset luovat perustan tuotteelle, joka myy hyvin ja on edullinen valmistaa.

Tiedonkeruu

Kehitysprosessin ensimmäinen vaihe on tiedonkeruu. Yleensä, kun aloitan tuotteen kehittämisen asiakkaan kanssa, minä en tiedä mitään asiakkaan ongelmasta ja toimintaympäristöstä ja usein asiakas taas tietää noista asioista hyvin paljon. Tiedonkeruuvaiheessa asiakkaan jopa kymmenien vuosien kokemus hänen erikoisalastaan pitäisi siirtää minun päähäni edes osittain.

Parhaat keinot tiedon siirtämiseksi ovat mielestäni: ”kyselyikä”, tarkkailu ja ”minä itse”.

Kyselyiällä tarkoitan sitä, että pyrin kyselemään kaikkea mahdollista ongelmasta ja asiakkaan toimintakentästä. Monesti tämä on asiakkaasta turhauttavaa, koska kysymykseni ovat monesti ”tyhmiä” ja tuntuu sille, etteivät asiat meinaa millään upota päähäni. Ole kärsivällinen, vaikka olen kuin kyselyikäinen lapsi.

Seuraava vaihe on tarkkailu, jossa pyydän sinua näyttämään miten työskentelet tilanteessa, johon etsitään ratkaisua. Esimerkkinä voisi mainita vaikka hammaslääkärin apuvälineen kehittämisen, jossa tarkkailin hoitajan työskentelyä potilaan kanssa. On hyvin tärkeää päästä näkemään käytännössä työasennot, työprosessi jne.

Viimeisenä vaiheena on päästä itse kokeilemaan työkaluja, työasentoa yms. kehityskohteeseen liittyvää ”ympäristöä”. Tämä vaihe tietenkin laajentaa entisestään minun ymmärrystä kehitettävästä asiasta.

Ominaisuuksien kiteyttäminen

Kun alan ymmärtää ongelmakentän, on aika astua kauemmaksi. Pyrin katsomaan ongelmaa ulkopuolelta, jotta näkisin metsän enkä yksittäisiä puita. Aika usein uuden keksinnön ominaisuuksien tärkeysjärjestys on eri kuin asiakas on kuvitellut. Joskus käy jopa niin, että asiakkaalle tärkeimmät ominaisuudet ovat täysin toissijaisia ja jopa kokonaan hylättäviä. Hylkäämisriskin alla ovat yleensä erityisesti asiakkaan itse ideoimat tekniset ratkaisut. ”Rakkaiden lapsien” sivuuttaminen aiheuttaa silloin tällöin ”vähän” kitkaa, mutta pyydän tässäkin vaiheessa kärsivällisyyttä.

Yritän siis löytää olennaisimmat ongelmat ja niihin ratkaisut, jotta lopullisen tuotteen kohdalla voitaisiin valita päätoiminnot ja ”nice to have”-ominaisuudet. Uskon, että tuotesuunnittelussakin pätee 20/80-sääntö eli 20%:n kustannuksilla voidaan toteuttaa 80% toiminnoista. Jos tässä onnistutaan, niin käsissä on markkinoiden johtava tuote.

Tässä kiteyttämisvaiheessa pyrin myös löytämään tuotteelle kokonaan uusia ominaisuuksia, jotka laajentavat loppuasiakasmäärää. Parhaimmillaan on käynyt niin, että näistä lisäominaisuuksista on tullutkin tuotteen merkittävin myyntivaltti.

Fyysinen tiivistäminen

Kun olemme sopineet asiakkaan kanssa tuotteen olennaisimmista ominaisuuksista ja mahdollisista lisämausteista, niin seuraavaksi suunnittelen tuotteen fyysiltä mitoiltaan mahdollisimman pieneksi. Samalla myös pyrin vähentämään erilaisten osien määrän minimiin.

Kun tuotteen ulkomittoja ja osamäärää rajoitetaan, niin tuotteen ”pakkaustiheys” nousee ja silloin ruiskuvaletun muovituotteen parhaat ominaisuudet alkavat loistaa. Ahdas pelikenttä auttaa minua keksimään uusia ideoita, enkä pääse liian helpolla maaliin. ”I work only under pressure” on valitettavasti täysin totta minun kohdalla.

Mahdollisuuksien avaaminen

Kun tuote on saatu puristettua mahdollisimman pieneksi ja siitä on jäljellä ainoastaan luuranko, niin päästään aidosti pohtimaan mitä loppuasiakkaalle halutaan tarjota ja millä kustannusrakenteella. Nyt tuotteen ominaisuudet voidaan moduloida, siitä voidaan muodostaa erilaisia myyntikokonaisuuksia ja loppuasiakkaat voidaan ryhmitellä. Kehitysprosessi on tuottanut tuotteen, joka myy paremmin ja jonka tuotantokustannus on saatu pidettyä minimissä.

Minusta tällainen kehitysprosessi kannattaa käydä jokaisen ruiskuvalutuotteen kohdalla. Haluatko selvittää, mikä on sinun tuotteesi katepotentiaali?

– Jyrki
keksijä, muovituoteguru

Soita minulle,
niin käydään hommaa yhdessä läpi

Mika Könönen
050 5689285
mika.kononen@greenfox.com