Uuden muovituotteen toteuttaminen vaatii isoja investointeja ennen kuin varsinaisia myytäviä tuotteita voidaan valmistaa. Riskien hallinnan vuoksi on tärkeää huomioida merkittävimmät investoinnit ja sisällyttää ne budjettiin.

Tuotesuunnittelu ja muovituotesuunnittelu

Tuotesuunnittelun kustannukset ja aikataulu ovat tietenkin tuotekohtaisia ja niihin ei pysty antamaan mitään arviota. Olennaista on muistaa se, että tuotesuunnittelussa määritetään muoviosien kustannuksista 80%, joten suosittelen ottamaan jo tässä vaiheessa mukaan muovituote-, muotti- ja ruiskuvaluasiantuntijat.

Muotin hankinta

Päävaihtoehdot muotin hankinnalle ovat: kiina, autotalli ja laatuvalmistaja.

Kiina tarkoittaa tietenkin Kiinasta tai muista halpamaista hankittuja muotteja. Autotalli-kategoriaan kuuluvat hyvin pienet muotinvalmistajat, jotka työllistävät 1-3 henkilöä ja toimivat ”autotallissa”. Laatuvalmistajiin kuuluvat muotinvalmistajat, jotka hoitavat hommansa hyvin. Ohessa lista kymmenestä suurimmasta suomalaisesta muotinvalmistajasta.

Hintaero voivat olla todella suuria eri toimittajien välillä. Yleensä edullinen hinta saadaan tinkimällä ominaisuuksista.

Kannattaako maksaa ylihintaa laatuvalmistajalle?

Ylihintaa ei tietenkään kenenkään kannata maksaa. Olennaista on löytää toimittaja, jonka palvelut ja hinta vastaavat sinun tarpeitasi katsottuna koko muovituotteen elinkaaren ajalta.

Suomen suurimmat muotinvalmistajat 2016

Kuva 1. Suomen suurimmat muotinvalmistajat 2016

Muovituotteen testaaminen

Tuotteen toimintaa ja ominaisuuksia pääsee testaamaan, kun muotista saadaan ensimmäiset kunnolliset kappaleet. Yleensä tuotetta tarvitsee muuttaa ja muottimuutoksiin kannattaa varata noin 10% muotin hinnasta.

Toisen testaamiseen liittyvän kuluerän muodostavat testi- ja kokeilukappaleet. Osia saatetaan valmistaa 5-10 kertaa muutaman sadan kappaleen erissä. Näiden testisarjojen kustannukseksi voi varata 10%-20% muotin hinnasta.

Ruiskuvalutuotannon automatisointi ja testaaminen

Jos ruiskuvalutuotannossa tarvitaan robottia muovituotteiden käsittelyyn, niin yleensä robottiin pitää rakentaa tarttuja ja ohjelmoida robotti. Tähän on hyvä varata 10% muotin hinnasta.

Jos tuotantoon kuuluu muovituotteiden merkkausta, kokoonpanoa ja pakkausta, niin noiden prosessien testaaminen ja kehittäminen tarvitsee muoviosia. Testisarjojen valmistuskustannuksiin kannattaa varata 10-20% muotin hinnasta.

Ruiskuvalutuotannon ylläpito

Tuotannossa olevia muotteja kannattaa huoltaa säännöllisesti.

Huoltoväli on tyypillisesti 10-100 tuhatta iskua. 1-3 vuoden huoltoihin kannattaa varata 10% muotin hankintahinnasta.

Ruiskuvaluinvestointien rahoitus

Yllä on lueteltu useita investointeja ja jos nuo investoinnit rahoitetaan lainarahalla, niin rahoituskuluihin on hyvä varata 10-20% muotin hinnasta.

Yhteenveto

Yhteenveto muista kustannuksista, kun muotin hinnaksi oletetaan 20t€:a:

Muottimuutokset: 2t€
Koesarjat: 3t€
Automatisointi: 2t€
Tuotannon testisarjat: 3t€
Ylläpito: 2t€
Rahoitus: 3t€
Yhteensä: 15t€, joka on +75% muotin hinnasta

Muovituotteen kokonaisinvestoinneiksi on hyvä laskea 1,5-2x muottikustannus.

– Jyrki

Ps. Jos haluat arvion muovituoteprojektisi kustannuksista tai mietit mikä olisi realistinen toteutusaikataulu, niin #soitamikalle

Soita minulle,
niin käydään hommaa yhdessä läpi

Mika Könönen
050 5689285
mika.kononen@greenfox.com