Minkä tahansa tuotteen kohdalla ekologisesti vaikuttavin asia on se, että tuote tai sen osa kestää koko tuotteen elinkaaren ajan. Tarkoitan, että vaatteen tulee kestää käytössä niin kauan kuin kuluttaja haluaa käyttää sitä. Ympäristön kannalta on aina epäonnistuttu, jos tuotteen joutuu heittämään pois ja ostamaan tilalle uuden.
Tämä sama pätee myös muoviosissa eli muoviosa pitää suunnitella niin, että se kestää koko tuotteen eliniän. Keston kannalta on olennaista valita oikea muoviraaka-aine, suunnitella tuotemuodot oikein ja valmistaa tuote oikein. Meistä jokainen tietää muovituotteita, jotka ovat rikkoutuneet tai muuten menettäneet ominaisuutensa liian nopeasti. Tämä on minusta merkittävin muovin maineen pilaaja. Suurin osa näistä epäonnistuneista muovituotteista johtuu huonosta suunnittelusta tai toteutuksesta.

huono suunnittelu tai väärä muovimateriaali

Kuva 1. Muovituote ei kestä, jos se on huonosti suunniteltu tai tehty väärästä muovimateriaalista. Tässä kuvassa on kyseessä halpa kopio.

Kierrätysvaihtoehdot elinkaaren lopussa

Kun tuote on saavuttanut elinkaarensa lopun, niin on tärkeää, että tuote voidaan kierrättää eteenpäin. Uusiokäyttö on parasta kierrätystä eli tuote käytetään sellaisenaan uudessa kohteessa. Seuraava vaihtoehto on raaka-aineen kierrätys eli raaka-aineesta tehdään uusia tuotteita. Polttamisessakin saadaan vielä raaka-aineeseen sitoutunut energia käyttöön. Poisheittäminen ja näkyvistä hautaaminen on kaikkein huonoin vaihtoehto. Muoveja voidaan kierrättää näillä tavolla monia muita materiaaleja helpommin ja pienemmillä kustannuksilla.

Edullisempi on ekologisempi

Kun tuote kestää koko elinkaaren ja se on sen jälkeen kierrätettävissä, niin miksi tuote sitten pitäisi tehdä muovista. Eikö kuitenkin kannattaisi käyttää mieluummin metallia, puuta tai vaikkapa lasia tuotteen raaka-aineena. Jos muovi täyttää tuotteen vaatimukset, niin muovista tehty tuote on monesti edullisempi kuin mistään muusta materiaalista tehtynä. Itse uskon, että yleensä minkä tahansa asian hinta on suoraan verrannollinen sen ympäristöystävällisyyteen. Halvempi hinta = ekologisempi tuote. Ja tässä pitää muistaa, että tuotteen tulee kestää koko elinkaaren ajan.
Miksi halvempi hinta on ekologisempi?
Raaka-aineen tai tuotteen hinta muodostuu lähes aina siihen käytetyistä resursseista ja energiasta. Ja nämä molemmat kuormittavat ympäristöä.

Jos muovilla voidaan täyttää tuotteen tekniset, toiminnalliset ja elinkaareen liittyvät vaatimukset, niin muovituote on yleensä ylivoimaisesti edullisin ratkaisu. Joten vastaus otsikon toiveeseen on: ”Kyllä, muovista saamme helposti ekologisen tuotteen”.

Soita minulle,
niin käydään hommaa yhdessä läpi

Mika Könönen
050 5689285
mika.kononen@greenfox.com