Ideasta toimivaksi muovituotteeksi

Onko sinulla tuoteidea, jonka haluaisit toteuttaa? Onko tuote konkreettinen, käsillä kosketeltava tavara tai osa, jota voitaisiin valmistaa sarjatuotantona? Onko tuotteesi mahdollinen valmistusmateriaali muovi? 

Ideointivaiheessa kaikki on mahdollista

Ideointivaiheessa kaikki on mahdollista. Ideointivaiheessa kannattaa pohtia useita eri vaihtoehtoja ja käyttää aikaa tuotesuunnitteluun. Muutokset myöhäisemmissä vaiheissa ovat mahdollisia, mutta kalliimpia. 

Ideointivaihe etenee meillä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaana tunnet tuotteesi ja omat asiakkaasi parhaiten. Me haluamme varmistaa asiantuntemuksellamme, että tuotteellasi on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa. 

Vaiheen päätteeksi voit päättää millä ratkaisuilla tuotettasi lähdetään viemään eteenpäin kohti varsinaista tuotekehitysvaihetta. Päätös voi olla myös se, että tuotetta ei kannata lähteä viemään markkinoille. 

Mitä on hyvä ottaa huomioon tuotesuunnittelussa?

Tuotteelle
on tarve

Tekninen ratkaisu
on onnistunut

Kannattavuus on
tavoitellulla tasolla

Riskit on
tunnistettu

Investointi- ja tuotantokustannukset
ovat tiedossa

Aikataulu on
arvioitu realistisesti

Suunnittele tuotteesi ammattilaisen kanssa

Intohimomme on tehdä tuotteestasi teknisesti mahdollisimman hyvin toimiva, ekologisesti kestävä sekä taloudellisesti kannattava. Kuten sanottu, aloitamme uudet asiakasprojektit aina ideointivaiheella. Tämän vaiheen tarkoitus on kirkastaa projektin tavoitteita ja loppuasiakkaan tarpeita. 

Ideointivaiheessa kyseenalaistamme terveellä tavalla tekniset ratkaisut ja pyydämme sinulta perusteluja jo tehtyihin valintoihin. Uskomme, että tähän vaiheeseen panostaminen tuottaa molemmille osapuolille parhaimmillaan ylivertaisia oivalluksia ja ratkaisuja, jotka olisivat muuten jääneet huomioimatta. Tavoitteenamme on kehittää kanssasi markkinoilla menestyviä hittituotteita, joiden avulla sinä ja asiakkaasi menestyvät. 

Muovialan asiantuntijoina meillä on paljon kokemusta, joka auttaa ideointivaiheessa ohjaamaan ajatusta oikeaan suuntaan. Intohimomme on rakentaa asiakkaalle niin toimiva tuote, että se myy hyvin

Greenfox Oy:n kehityspäällikkö Juha Vauhkonen.